نمایش سایدبار

خرمای پیارم وکیوم درجه ۲

120,000 تومان 108,000 تومان
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان

خرمای پیارم وکیوم درجه۱

230,000 تومان 207,000 تومان
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان

خرمای خاصویی وکیوم

69,000 تومان 62,100 تومان
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان

خرمای زاهدی فله صادراتی

From 147,000 تومان From 132,300 تومان
 • دارای انواع پروتوئین ها
 • مفیدبرای دستگاه گوارش
 • تقویت حافظه کوتاه مدت

خرمای زاهدی وکیوم

59,000 تومان 53,100 تومان
 • دارای انواع پروتوئین ها
 • مفیدبرای دستگاه گوارش
 • تقویت حافظه کوتاه مدت

خرمای شهابی وکیوم

56,000 تومان 50,400 تومان
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان

خرمای کبکاب وکیوم

58,000 تومان 52,200 تومان
 • بسته بندی فشرده در نایلون های پرس شده
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان

خرمای مجول درجه۱

360,000 تومان 324,000 تومان
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان

خرمای مجول لوکس (فله صادراتی)

425,000 تومان 382,500 تومان
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان

خرمای مجول وکیوم درجه ۲

250,000 تومان 225,000 تومان
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان

رطب کبکاب

From 76,000 تومان From 68,400 تومان
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • بسته بندی بهداشتی
 • کاملا طبیعی
 • طبع گرم و ماندگار
 • ضد سرطان