نمایش سایدبار

خرمای شاهانی وکیوم

  • دارای انواع پروتوئین ها
  • مفیدبرای دستگاه گوارش
  • تقویت حافظه کوتاه مدت

خرمای شاهانی فله صادراتی

  • دارای انواع پروتوئین ها
  • مفیدبرای دستگاه گوارش
  • تقویت حافظه کوتاه مدت